Koti

Tietoja

Sijainti

Kuvia

Varaukset


Ylläs on ykkönen  

YLLÄSKOPO VUOKRAUSEHDOT

Ylläskopo Oy (jäljempänä Vuokralleantaja) noudattaa majoituspalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

VARAAMINEN JA MAKSU

Tehtyään varauksen asiakas saa vahvistuksen, jossa on maksuehdot ja tilinumero. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % majoitushinnasta) eräpäivään mennessä. Vuokralleantajalla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava 2 kuukautta ennen vuokra-ajan alkua. Jos loppusuoritusta ei makseta eräpäivään mennessä on Vuokralleantajalla oikeus perua varaus.

PERUUTUKSET

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Vuokralleantajalle

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

1. vähintään 30 päivää ennen oleskelun alkamista, palautetaan ennakkomaksu ja loppusuoritus takaisin vähennettynä peruutuskuluilla jotka ovat 10 % koko vuokrasummasta kuitenkin vähintään 80€/huoneisto.

2. myöhemmin kuin 30 päivää ennen oleskelun alkamista veloitetaan koko vuokra

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokralleantajalle.

Asiakkaalla on oikeus saada vuokralleantajalle maksamansa summa takaisin, vähennettynä kuluilla jotka ovat 10 % koko vuokrasummasta kuitenkin vähintään 80 €/huoneisto, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan samassa yhteistaloudessa elävä henkilö vakavasti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (esim.lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman peruutuksena ja uutena varauksena.

VUOKRALLEANTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majoure, voi vuokralleantaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on vuokralleantajalla oikeus perua varaus.

AVAINTEN LUOVUTUS

Lomakohteen avain luovutetaan asiakkaalle samana päivänä ennen vuokra-ajan alkamista. Avaimenluovuttajalla on oikeus periä avaimesta vakuus, joka palautetaan avainta takaisin tuotaessa.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12.

Tupakointi ja lemmikkieläinten pito on ehdottomasti kielletty.

VAHINGOT

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Majoituskohde ja sen irtaimisto tarkistetaan aina vuokrauksen jälkeen.

Tupakoinnista huoneistossa tai lemmikkieläimen pidosta peritään 500 € siivouskulu jälkikäteen.

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli vuokralainen ei vuokralleantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

HENKILÖMÄÄRÄ

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman vuokralleantajan lupaa on kielletty.

 VALITUKSET

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen huoltajalle tai vuokralleantajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten vuokralleantajalle viikon kuluessa varauksen päättymisestä.